Innkalling til årsmøte 2017

Styret innkaller til årsmøte i Padda Dykkerklubb.

Sted: A-dykk, Gyldenløves Gate 31
Dato: Onsdag, 18. januar 2017
Klokken: 17:00

Innkomne forslag og saker må sendes på e-post til post@paddadykkerklubb.no innen 17. januar.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4.  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Styrets leder
  b) Nestleder
  c) styremedlem og varamedlem
  d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  e) 2 revisorer
  f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte