Ekstraordinært årsmøte

b8e9a044-5357-4d9e-847f-0fc7bfbfa79a

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i Padda Dykkerklubb.

Sted: A-dykk, Gyldenløves Gate 31
Dato: Tirsdag 3. mai 2016
Klokken: 17:00

Som kjent for de fleste har klubben meldt seg inn i Norges Dykkerforbund, og i den forbindelse må vi gjøre noen endringer.
* Utviklingskonsulent Stian Olsen fra Norges Dykkeforbund kommer og holder et innlegg og svarer på spørsmål.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle regnskap i revidert stand.

5. Behandle forslag og saker.
* Vedta «Lov for Padda Dykkerklubb». Les gjennom dokumentet før møtet: Forslag-Lov-for-Padda-Dykkeklubb.pdf (endringer merket med rød tekst).

6. Vedta budsjett.

7. Valg:

* Forslag til endring i styret:
– Styrets leder: Dag Aschim (tidl. styremedlem)
– Nestleder: Kjell Rune Strømstad (tidl. styrets leder)
– Styremedlem: Tom Lundahl (ingen endring)
– Styremedlem: Karen Engeland (ny)
– Varamedlem: Kristian Jordtveit Pedersen (ingen endring)

* Forslag til valgkomité:
– Leder: Anne Emilie Larsen
– Medlem: Bjørnar Bratseth Andersen
– Medlem: Fredrik Wasland
– Varamedlem: Chris Schuchardt

* Forslag til revisor:
– Jonny Rødbotten tar stillingen til Karen Engeland som går over til styret.